La Salle Reus TPV

Benvingut a la web de La Salle Reus per al pagament dels diferents serveis.
Seleccioni la categoria que desitja per després poder escollir l'activitat i realitzar el seu corresponent pagament.

Informeu correctament del vostre email per rebre la confirmació del pagament. Les reserves pagades no es podran modificar.

Títol Curs Preu Data final Fer el pagament
2a bestreta 1rESO

1ESO

50,00 €

02/02/2020

2a bestreta 2nESO

2ESO

50,00 €

02/02/2020